Pupočníková krv od súrodenca

Ak sú pre liečbu potrebné krvotvorné bunky od darcu, ideálnym darcom je zhodný súrodenec. Pri súrodeneckých transplantáciách je väčšia šanca na vyliečenie ako pri transplantáciách buniek od cudzieho darcu. Oproti vyhľadávaniu v medzinárodných registroch darcov, kde sa nemusí žiadaná zhoda nájsť ani medzi miliónmi darcov, je pravdepodobnosť zhody u súrodencov veľmi vysoká. Súrodenecké transplantácie majú dvakrát lepšie výsledky, ako keď sa použijú bunky od cudzieho človeka. Na Slovensku bolo doteraz uskutočnených 7 transplantácií pupočníkovej krvi od súrodenca. Vo svete počet súrodeneckých transplantácií stále stúpa a najnovšie výskumy ukazujú, že v budúcnosti by sa uskladnená vlastná pupočníková krv dieťaťa mohla v niektorých prípadoch využiť aj na liečbu polovične zhodného súrodenca alebo rodiča.

Skupina ochorení Ochorenia
onkologické nehematologické ochorenia neuroblastóm, nádory mozgu, Ewingov sarkóm, iné solídne nádory
myeloproliferatívne ochorenia lymfómy, mnohopočetný myelóm
myelodisplastický syndróm chronická myelomonocytická leukémia, refraktérna anémia
poruchy tvorby červených krviniek získané (aplastická anémia), vrodené (Fanconiho anémia)
akútne leukémie akútna lymfoblastová anémia, akútna myeloblastová anémia
chronické leukémie chronická lymfatická leukémia, chronická myelocytová leukémia
fagocytárne poruchy Chronická granulomatózna choroba, Chediak-Higashi syndróm
dedičné metabolické poruchy leukodystrofie, mukopolysacharidózy
dedičné poruchy erytrocytov Blackfanova-Diamondova anémia, kosáčiková anémia ap.
vrodené poruchy imunitného systému (SCID) SCDI, Wiskott – Aldrich syndróm