Program bezplatných indikovaných súrodeneckých odberov

Ste tehotná a zároveň máte dieťa, ktoré bojuje s ochorením liečiteľným transplantáciou pupočníkovej krvi? Môžete vyžiť Program bezplatných súrodeneckých odberov pupočníkovej krvi.

Pupočníková krv je bohatá na krvotvorné kmeňové bunky, ktoré sa používajú pri liečbe rôznych ochorení, ako sú leukémia, aplastická anémia, nádorové ochorenia a závažné poruchy imunity. Transplantácia krvotvorných buniek od súrodenca so zhodnými HLA znakmi má oveľa vyššiu šancu na úspech ako transplantácia od nepríbuzného darcu.

Postup na využitie Programu

Indikované súrodenecké odbery pupočníkovej krvi realizujeme v týchto pôrodniciach na Slovensku.  

  • Kto sa môže zapojiť: rodina, ktorá má dieťa s ochorením liečiteľným transplantáciou pupočníkovej krvi a matka očakáva narodenie ďalšieho dieťaťa.
  • Zaregistrujte sa: vyplňte formulár alebo nás kontaktujte na bezplatnej infolinke 0800 11 12 33.
  • Bezpečný odber: Pupočníková krv, spolu s tkanivom pupočníka a placentou, sa odoberie bezprostredne po pôrode, odber je bezpečný pre matku i dieťa.
  • Všetko preplatíme: Odber, spracovanie, vyšetrenie, zamrazenie a skladovanie sú pre vás bezplatné.
  • Liečba: Pupočníková krv bude u nás uskladnená do okamihu, kým sa lekári rozhodnú pre jej použitie. 

Prečo je to dôležité

  • Lepšie výsledky: Liečba krvotvornými kmeňovými bunkami od súrodenca má vyššiu šancu na úspech ako liečba bunkami od nepríbuzného darcu.
  • Najvhodnejší darca: Súrodenec s identickými HLA znakmi je ideálnym darcom.
  • Šanca na vyliečenie: Pupočníková krv môže pomôcť pri liečbe ochorení, ako sú leukémia, anémia, lymfómy, nádorové ochorenia či imunitné poruchy. Transplantácia pupočníkovej krvi dáva pacientovi šancu na vyliečenie.

Príbehy s dobrým koncom

Doteraz bola pupočníková krv pre súrodencov na Slovensku použitá pri liečbe ochorení ako chronická myeloidná leukémia, akútna lymfoblastová leukémia, Blackfanova-Diamondová anémia a aplastická anémia. Aj Majka je jedným z týchto detí.

Vďaka pupočníkovej krvi od sestry sa Lucka vyliečila z chronickej myeloidnej leukémie. Pozrite si jej príbeh.