Bezplatné indikované odbery

Od roku 2001 vedieme Program indikovaných súrodeneckých odberov pupočníkovej krvi. V prípadoch, keď starší súrodenec trpí chorobou liečiteľnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek a matka je opäť tehotná, poskytujeme odber pupočníkovej krvi rodičom zadarmo. Pupočníková krv mladšieho súrodenca sa môže použiť na liečbu chorého dieťaťa.

Do dnešného dňa sa na Slovensku uskutočnilo vyše 270 indikovaných súrodeneckých odberov, pričom pupočníkovú krv od svojho mladšieho brata či sestry dostalo 6 malých pacientov.

Máte otázky, alebo sa chcete zapojiť do programu?

Prosím, napíšte nám:

3+5=? 

Pre koho sú určené indikované odbery?

Program indikovaných odberov pupočníkovej krvi je určený práve Vám, ak pre Vás platí aspoň jedna z nasledujúcich okolností:

Rozšírenie Programu indikovaných odberov o detskú mozgovú obrnu

Vzhľadom k najnovším poznatkom v oblasti regeneratívnej medicíny sme od roku 2014 rozšírili indikácie, pri ktorých by odber a uskladnenie pupočníkovej krvi mohli mať liečebný potenciál. Detská mozgová obrna (DMO) postihuje 2 až 3 deti z 1000 a jednou z najčastejších príčin jej vzniku je predčasné narodenie. V prípade takto nezrelých detí je pravdepodobnosť vzniku DMO až 10x vyššia.  To isté platí pre novorodencov, ktorí po 5 minútach od narodenia, nedosiahnu Apgar skóre vyššie ako 5.

Preto sme indikáciu na bezplatný odber rozšírili o deti so zvýšeným rizikom vzniku DMO - predčasne narodené deti, konkrétne pred 28. týždňom tehotenstva a deti s nízkym Apgar skóre v 5. minute po narodení.