Použitie na Slovensku

Súrodenecká pupočníková krv použitá na Slovensku

Na Slovensku bola súrodenecká pupočníková krv prvýkrát použitá na liečbu v roku 1999. Bolo to v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave pri liečbe dieťaťa s chronickou myeloidnou leukémiou. Z Lucky, ktorá mala v čase transplantácie 7 rokov, je dnes už dospelá žena. Pozrite si jej príbeh.

Doteraz bola pupočníková krv od súrodenca na Slovensku použitá u šiestich detí. Išlo o ochorenia chronická a akútna myeloidná leukémia, Black-Diamondová anémia a aplastická anémia. Majka je jedným z týchto detí.

Vlastná pupočníková krv použitá na Slovensku

Prvá liečba vlastnou pupočníkovou krvou na Slovensku sa uskutočnila v roku 2004. Bolo to súčasne prvé použitie vlastnej pupočníkovej krvi v Európe. Išlo o meduloblastóm – nádor mozgu u niekoľko mesačného chlapčeka Andejka. Meduloblastómy sú najčastejšie zhubné ochorenia centrálnej nervovej sústavy detí. Andrej po operácií podstúpil vysokodávkovú chemoterapiu, po ktorej nasledovala podporná liečba na obnovu jeho krvotvorby. Lekári na obnovu využili jeho uloženú pupočníkovú krv v kombinácii s kostnou dreňou. Viac o liečbe Andrejka sa dočítate tu.

Ďalšia liečba vlastnou pupočníkovou krvou na Slovensku sa uskutočnila u dieťaťa s neuroblastómom v roku 2018. Neuroblastóm je zhubný nádor, ktorý sa vyskytuje u dojčiat a detí do piatich rokov života. Môže sa vytvoriť z nervových tkanív na krku, hrudníku, bruchu alebo panvy. Veľmi často vzniká v tkanive drene nadobličiek. Lieči sa operáciou, rádioterapiou a vysoko dávkovanou chemoterapiou s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek.

Experimentálna liečba detskej mozgovej obrny na Slovensku

Na Slovensku bola v rozpätí 3 rokov (od 2013 – 2015) podaná 12 deťom s detskou mozgovou obrnou ich vlastná pupočníková krv. Išlo o pacientov prevažne so spastickým typom detskej mozgovej obrny. Všetky deti mali uchovanú svoju pupočníkovú krv v rodinnej banke pupočníkovej krvi Cord Blood Center.

Deti zo Slovenska, ktorým bola vlastná pupočníková krv podaná v zahraničí

Liečba Nelly s detskou mozgovou obrnou v rámci klinickej štúdie v USA na Duke University – jej príbeh.

V ďalších prípadoch podania vlastnej pupočníkovej krvi malým slovenským pacientom v zahraničí išlo o ochorenie apraxia a osteopetróza.


Vydaná pupočníková krv

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
76 Neuroblastóm Vlastná Dieťa Slovensko
75 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dieťa Česká republika
74 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
73 Neuroblastóm Vlastná Dojča Maďarsko
72 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dojča Taliansko
71 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
70 Apraxia Vlastná Dieťa USA
69 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Taliansko
68 Akútna myeloidná leukémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
67 Fanconiho anémia Darovaná Adolescent Holandsko
66 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
65 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
64 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
63 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
62 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
61 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Rakúsko
60 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dojča Rumunsko
59 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
58 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Holandsko
57 Hurlerovej Syndróm Darovaná Dojča USA
56 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
55 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
54 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Holandsko
53 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
52 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
51 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
50 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
49 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
48 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
47 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
46 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Rumunsko
45 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
44 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
43 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča USA
42 Burkittov lymfóm Vlastná Dieťa Francúzsko
41 Chronická lymfocytárna leukémia Darovaná Dospelý USA
40 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Francúzsko
39 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Veľká Británia
38 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
37 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
36 Osteopetróza Vlastná Dieťa Nemecko
35 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa Rumunsko
34 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Austrália
33 Hurlerovej Syndróm Darovaná Dojča Veľká Británia
32 Adrenoleukodystrofia Darovaná Dieťa Maďarsko
31 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
30 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa Brazília
29 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Francúzsko
28 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Veľká Británia
27 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Brazília
26 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Kanada
25 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dieťa USA
24 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Taliansko
23 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Kanada
22 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
21 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
20 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Izrael
19 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Dánsko
18 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
17 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa USA
16 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Francúzsko
15 Pearsonov syndróm Darovaná Dojča Maďarsko
14 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
13 Lymfoblastický syndróm Darovaná Dospelý Taliansko
12 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent USA
11 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
10 Ťažká porucha imunity (ACID) Darovaná Dojča Česká republika
9 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
8 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
7 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
6 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
5 Meduloblastóm Vlastná Dojča Slovensko
4 Adrenoleukodystrofia Súrodenecká Dieťa Slovensko
3 Blackfanov-Diamondova anémia Súrodenecká Adolescent Slovensko
2 Blackfanov-Diamondova anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
1 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dieťa Slovensko