Použitie na Slovensku

Slovenskí lekári majú skúsenosti s pupočníkovou krvou a v prípade vhodnej diagnózy by možnosť jej použitia uvítali. Doteraz použili pupočníkovú krv od súrodencov pre malých pacientov s ochoreniami: chronická leukémia, Blackfan-Diamondova anémia, dedičné metabolické ochorenie adrenoleukodystrofia a aplastická anémia. Vlastnú pupočníkovú krv použili úspešne na podporu krvotvorby pri liečbe malého chlapca s nádorom mozgu – typ meduloblastóm.

Od roku 2014 je na Slovensku otvorená klinická štúdia na liečbu detskej mozgovej obrny s použitím vlastnej pupočníkovej krvi. Liečba prebieha v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v spolupráci s Eurocord-Slovakia a rodinou bankou pupočníkovej krvi Cord Blood Center. Do štúdie sú zaradení malí pacienti, ktorí majú uchovanú vlastnú pupočníkovú krv.


Vydaná pupočníková krv

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
76 Neuroblastóm Vlastná Dieťa Slovensko
75 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dieťa Česká republika
74 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
73 Neuroblastóm Vlastná Dojča Maďarsko
72 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dojča Taliansko
71 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
70 Apraxia Vlastná Dieťa USA
69 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Taliansko
68 Akútna myeloidná leukémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
67 Fanconiho anémia Darovaná Adolescent Holandsko
66 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
65 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
64 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
63 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
62 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
61 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Rakúsko
60 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dojča Rumunsko
59 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
58 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Holandsko
57 Hurlerovej Syndróm Darovaná Dojča USA
56 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
55 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
54 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Holandsko
53 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
52 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
51 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
50 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
49 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
48 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
47 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
46 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Rumunsko
45 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
44 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
43 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča USA
42 Burkittov lymfóm Vlastná Dieťa Francúzsko
41 Chronická lymfocytárna leukémia Darovaná Dospelý USA
40 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Francúzsko
39 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Veľká Británia
38 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
37 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
36 Osteopetróza Vlastná Dieťa Nemecko
35 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa Rumunsko
34 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Austrália
33 Hurlerovej Syndróm Darovaná Dojča Veľká Británia
32 Adrenoleukodystrofia Darovaná Dieťa Maďarsko
31 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
30 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa Brazília
29 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Francúzsko
28 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Veľká Británia
27 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Brazília
26 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Kanada
25 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dieťa USA
24 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Taliansko
23 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Kanada
22 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
21 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
20 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Izrael
19 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Dánsko
18 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
17 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa USA
16 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Francúzsko
15 Pearsonov syndróm Darovaná Dojča Maďarsko
14 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
13 Lymfoblastický syndróm Darovaná Dospelý Taliansko
12 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent USA
11 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
10 Ťažká porucha imunity (ACID) Darovaná Dojča Česká republika
9 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
8 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
7 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
6 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
5 Meduloblastóm Vlastná Dojča Slovensko
4 Adrenoleukodystrofia Súrodenecká Dieťa Slovensko
3 Blackfanov-Diamondova anémia Súrodenecká Adolescent Slovensko
2 Blackfanov-Diamondova anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
1 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dieťa Slovensko