Použitie na Slovensku

Súrodenecká pupočníková krv použitá na Slovensku

(k 31. 12. 2022)

Na Slovensku bola súrodenecká pupočníková krv prvýkrát použitá na liečbu v roku 1999. Bolo to v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave pri liečbe dieťaťa s chronickou myeloidnou leukémiou. Z Lucky, ktorá mala v čase transplantácie 7 rokov, je dnes už dospelá žena. Pozrite si jej príbeh.

Doteraz bola pupočníková krv od súrodenca na Slovensku použitá u šiestich detí. Išlo o ochorenia chronická a akútna myeloidná leukémia, Black-Diamondová anémia a aplastická anémia. Majka je jedným z týchto detí.

Vlastná pupočníková krv použitá na Slovensku

Prvá liečba vlastnou pupočníkovou krvou na Slovensku sa uskutočnila v roku 2004. Bolo to súčasne prvé použitie vlastnej pupočníkovej krvi v Európe. Išlo o meduloblastóm – nádor mozgu u niekoľko mesačného chlapčeka Andejka. Meduloblastómy sú najčastejšie zhubné ochorenia centrálnej nervovej sústavy detí. Andrej po operácií podstúpil vysokodávkovú chemoterapiu, po ktorej nasledovala podporná liečba na obnovu jeho krvotvorby. Lekári na obnovu využili jeho uloženú pupočníkovú krv v kombinácii s kostnou dreňou. Viac o liečbe Andrejka sa dočítate tu.

Ďalšia liečba vlastnou pupočníkovou krvou na Slovensku sa uskutočnila u dieťaťa s neuroblastómom v roku 2018. Neuroblastóm je zhubný nádor, ktorý sa vyskytuje u dojčiat a detí do piatich rokov života. Môže sa vytvoriť z nervových tkanív na krku, hrudníku, bruchu alebo panvy. Veľmi často vzniká v tkanive drene nadobličiek. Lieči sa operáciou, rádioterapiou a vysoko dávkovanou chemoterapiou s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek.

Experimentálna liečba detskej mozgovej obrny na Slovensku

Na Slovensku bola v rozpätí 3 rokov (od 2013 – 2015) podaná 12 deťom s detskou mozgovou obrnou ich vlastná pupočníková krv. Išlo o pacientov prevažne so spastickým typom detskej mozgovej obrny. Všetky deti mali uchovanú svoju pupočníkovú krv v rodinnej banke pupočníkovej krvi Cord Blood Center.

Okrem tejto experimentálnej liečby bola na Slovensku vlastná pupočníková krv podaná ďalším dvom deťom s detskou mozgovou obrnou a trom deťom s poruchou autistického spektra.

Deti zo Slovenska, ktorým bola vlastná pupočníková krv podaná v zahraničí

Liečba Nelly s detskou mozgovou obrnou v rámci klinickej štúdie v USA na Duke University – jej príbeh.

V ďalších prípadoch podania vlastnej pupočníkovej krvi malým slovenským pacientom v zahraničí išlo o ochorenie apraxia, osteopetróza, detská mozgová obrna a porucha autistického spektra.


 

Pupočníková krv vydaná na liečbu slovenským pacientom k 31. 12. 2022

 

  Diagnóza Pupočníková krv Vek Liečba
30 Porucha autistického spektra Vlastná 10 Slovensko
29 Porucha autistického spektra Vlastná 6 Rumunsko
28 Porucha autistického spektra Vlastná 7 Slovensko
27 Detská mozgová obrna Vlastná 10 Slovensko
26 Porucha autistického spektra Vlastná 12 Slovensko
25 Detská mozgová obrna Vlastná 11 Slovensko
24 Neuroblastóm Vlastná 10 Slovensko
23 Detská mozgová obrna Vlastná 5 Slovensko
22 Apraxia Vlastná 4 USA
21 Detská mozgová obrna Vlastná 4 Slovensko
20 Detská mozgová obrna Vlastná 9 Slovensko
19 Detská mozgová obrna Vlastná 8 Slovensko
18 Detská mozgová obrna Vlastná 2 Slovensko
17 Detská mozgová obrna Vlastná 5 Slovensko
16 Detská mozgová obrna Vlastná 2 Slovensko
15 Detská mozgová obrna Vlastná 6 Slovensko
14 Detská mozgová obrna Vlastná 5 Slovensko
13 Detská mozgová obrna Vlastná 4 Slovensko
12 Detská mozgová obrna Vlastná 4 Slovensko
11 Detská mozgová obrna Vlastná 2 Slovensko
10 Detská mozgová obrna Vlastná 3 Slovensko
9 Detská mozgová obrna Vlastná 5 USA
8 Osteopetróza Vlastná 3 Nemecko
7 Detská mozgová obrna Vlastná 3 USA
6 Aplastická anémia Súrodenecká 9 Slovensko
5 Meduloblastóm Vlastná 0,5 Slovensko
4 Adrenoleukodystrofia Súrodenecká 4 Slovensko
3 Blackfanova-Diamondova anémia Súrodenecká 13 Slovensko
2 Blackfanova-Diamondova anémia Súrodenecká 4 Slovensko
1 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká 9 Slovensko

Všetky jednotky pupočníkovej krvi zo skupiny Cord Blood Center Group, do ktorej patrí aj Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, vydané na liečbu.