Odborná verejnosť

Jedným z našich cieľov je pravidelne poskytnúť odbornej verejnosti najnovšie informácie z oblasti využitia kmeňových buniek z pupočníkovej krvi na liečbu i výskum. Tiež by sme radi poskytli aktuálne informácie zo Slovenska týkajúce sa priamo oblasti  našej vzájomnej spolupráce.

Aktuálne informácie zo Slovenska:

Odborné články

Dramatic Rise in Autologous Therapy Spurst Interest in Private Blood Banking, Helt News júl 2011

Family-directed umbilical cord blood banking, Haematologica júl 2011

Poster - Public Cord Blood Banking in Slovak Republic, ESH World Cord Blood Congress, November 2010, France, Marseille

Poster - Program súrodeneckého darcovstva pupočníkovej krvi
V. košické hematologické a transfuziologické dni, september 2010

Bunky s veľkým biologickým potenciálom
Sestra 1/2010

Lifetime Probability of Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Pravdepodobnosť podstúpenia autológnej transplantácie krvotvorných buniek
Pediatria 3/2008

Autologous Umbilical Cord Blood Infusion for Type 1 Diabetes

Použitie autológnej pupočníkovej krvi na zlepšenie diabetu I.typu
Pediatria 4/2009

Použitie autológnej pupočníkovej krvi pri liečbe meduloblastómu

Umbilical Cord Blood banking

Autologous Cord Blood to Treat Childhood Leukemia

Výsledky transplantácie pupočníkovej krvi sú rovnako dobré ako výsledky transplantácie kostnej drene pri akútnych leukémiách u detí – Comparative Study

Blackfan-Diamondova anémia
Pediatria 2/2007

Akútne leukémie u detí a transplantácia pupočníkovej krvi
Pediatria 1/2006

Autologous Cord Blood Transplantation, 1999

Hematopoietic reconstitution in a pacient with Fanconi´s anemia by means of umbilical cord blood from an HLA-identical sibling, Cellular Therapy and Transplantation, 1989