Pupočníková krv

Po narodení dieťaťa ostáva časť jeho krvi v placente a pupočnej šnúre. Tejto krvi hovoríme pupočníková krv. Pupočníková krv obsahuje vzácne kmeňové bunky. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že obsahuje aj také typy kmeňových buniek, ktoré sa v podobnom zložení v krvi už nikdy počas života nevyskytnú. Najdôležitejšie z nich sú tzv. krvotvorné kmeňové bunky. Dnešné moderné technológie umožňujú uchovať bunky z pupočníkovej krvi na dlhé obdobie.

Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa dnes využívajú na liečbu (transplantáciu) pri mnohých závažných ochoreniach, ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané či dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu a iné.

Plasticita kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

babo