Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna je súhrn príznakov, ktoré vznikajú následkom poškodenia nezrelého mozgového tkaniva, či už v období počas tehotenstva, pôrodu, alebo v bezprostrednom období po narodení. Táto porucha je stanovená prevažne u detí predčasne narodených alebo u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Ako príčina DMO sa môže uplatniť množstvo faktorov už počas vnútromaternicového vývinu. Na jej rozvoj vplývajú ochorenia matky, nedostatočná výživa, röntgenové žiarenie, nadmerné duševné zaťaženie, neznášanlivosť Rh faktorov, genetické činitele, rubeola matky, ľadvinové ochorenia a poruchy krvného obehu u matky vedúce k nedokysličeniu plodu.

V súčasnosti viaceré klinické štúdie vo svete testujú kmeňové bunky z vlastnej pupočníkovej krvi na liečbu detskej mozgovej obrny u postihnutých detí.

Tlačová konferencia: Bezplatné odbery pupočníkovej krvi pre predčasne narodené a rizikové deti.

Klinické štúdie na liečbu

Už aj na Slovensku prebehla experimentálna liečba detskej mozgovej obrny podaním vlastných kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Vychádzala zo zahraničných klinických štúdií realizovaných najmä v USA. Najznámejšia z nich sa koná na Duke University Medical Center, pričom ide už o druhú fázu. Prvá preukázala bezpečnosť terapie u detských pacientov, pričom aktuálne prebiehajúca 2. fáza klinickej štúdie sa zameriava na efektivitu liečby.

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek ponúka možnosť bezplatného odberu každému dieťaťu so zvýšeným rizikom vzniku DMO z dôvodu predčasného narodenia alebo nízkeho Apgar skóre po narodení.