Ako nás môžete podporiť

mama-a-dieta

2 % DANE Z PRÍJMU

V tomto čase sa ľudia a firmy rozhodujú, komu poukážu 2% zo svojej dane z príjmov. Nejde o daň naviac, ide o časť už zaplatenej dane, ktorá môže byť využitá na podporu zmysluplných aktivít, o čom skutočne môžete sama rozhodnúť a prostriedky sa naozaj k Vami zvolenej aktivite dostanú.

Stiahnuť Vyhlásenie

Obraciame sa preto na Vás s prosbou o podporu registra darcov pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia a radi by sme Vám jeho činnosť bližšie predstavili.

Poskytnutím 2% z dane pomôžete registru darcov ďalej rozvíjať programy, prostredníctvom ktorých pomáhame pacientom s ťažkými ochoreniami. Všetky náklady spojené s činnosťou registra financujeme bez spoluúčasti štátu, či zdravotných poisťovní. Darí sa nám to vďaka pomoci rodinnej banky Cord Blood Center, sponzorov a práve príspevkov 2% z daní.

Register darcov pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia už viac ako 20 rokov pomáha ťažko chorým deťom a dospelým. V medzinárodnej výmene poskytuje vyše 1.740 darovaných jednotiek pupočníkovej krvi (transplantátov) pacientom na celom svete. Slovenský register darcov je v počte jednotiek pupočníkovej krvi na obyvateľa dokonca lepší ako napr. Holandsko alebo Veľká Británia. Do dnešného dňa sme poslali na účely liečby už 39 jednotiek z nášho registra.

Pupočníková krv z registra darcov Eurocord-Slovakia dosahuje špičkovú kvalitatívnu úroveň. Spomedzi 54 registrov sveta, ktoré sú súčasťou medzinárodnej databázy World Marrow Donor Association (WMDA), dosahuje slovenský register dlhodobo svetové prvenstvo. Už 8 rokov po sebe sú jeho transplantáty vyhodnotené ako najlepšie z hľadiska počtu buniek, čo zvyšuje šance pacienta v boji s chorobou.

Od roku 2014 realizujeme na Slovensku vôbec prvú klinickú štúdiu na liečbu detskej mozgovej obrny s použitím vlastnej pupočníkovej krvi v Európe. Do dnešného dňa bola v rámci štúdie pupočníková krv podaná 11 deťom a v priebehu 5 rokov túto liečbu podstúpi 50 malých pacientov. Liečba je pre pacientov bezplatná. Tiež pripravujeme klinickú štúdiu na liečbu autizmu, ktorej sa budú môcť zúčastniť deti, ktoré majú uloženú vlastnú pupočníkovú krv.

V nadväznosti na tieto klinické štúdie sme rozšírili aj Program bezplatných indikovaných odberov. Ten zabezpečuje bezplatné odbery vlastnej pupočníkovej krvi u novorodencov, ktorí sa narodia predčasne alebo majú po pôrode nízke Apgar skóre. Vďaka uchovanej pupočníkovej krvi budú mať, v prípade výskytu komplikácií v budúcnosti, možnosť zúčastniť sa našich klinických štúdií.

Údaje o prijímateľovi
Identifikačné číslo prijímateľa: 31771165
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Postup krokov, časové lehoty ako aj jednotlivé tlačivá nájdete na stránke rozhodni.sk.
Stiahnuť Vyhlásenie