Ako nás môžete podporiť

mama-a-dieta

2 % Z DANE Z PRÍJMU

Marec/apríl sú mesiace, keď sa ľudia a firmy rozhodujú, komu poukážu 2 %, prípadne 3 % zo svojej dane z príjmov. Nejde o daň naviac, ide o časť už zaplatenej dane. Máte možnosť vybrať si aktivitu, ktorú chcete podporiť.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou o podporu registra darcov pupočníkovej krvi - Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek.

Poskytnutím 2 % z dane pomôžete registru darcov ďalej rozvíjať programy, prostredníctvom ktorých pomáhame pacientom s ťažkými ochoreniami. Všetky náklady spojené s činnosťou registra sú financované bez spoluúčasti štátu, či zdravotných poisťovní. Darí sa mu to vďaka pomoci rodinnej banky pupočníkovej krvi Cord Blood Center, sponzorov a práve príspevkov 2 % z daní.

Pomoc pacientom z celého sveta

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek už viac ako 25 rokov pomáha ťažko chorým deťom a dospelým. V medzinárodnej databáze registrov sveta World Marrow Donor Association (WMDA) má registrovaných viac ako 1 500 darovaných jednotiek pupočníkovej krvi a je napojený na medzinárodnú výmennu sieť EMDIS. Vďaka tomu k pupočníkovej krvi od slovenských darkýň majú prístup pacienti na celom svete.

Pomoc doma

Program bezplatných súrodeneckých odberov pupočníkovej krvi – od roku 2004 ponúka Program bezplatných súrodeneckých odberov pupočníkovej krvi. Program je určený rodinám, ktorých dieťa má diagnostikované ochorenie liečiteľné transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek a matka očakáva narodenie ďalšieho dieťa. Pri pôrode sa odoberie pupočníková krv, ktorá je určená pre chorého súrodenca. Odber, spracovanie, vyšetrenie, zamrazenie a skladovanie pupočníkovej krvi sú pre rodinu bezplatné.

Doteraz bola pupočníková krv pre súrodencov na Slovensku použitá pri liečbe ochorení ako chronická myeloidná leukémia, akútna lymfoblastová leukémia, Blackfanova-Diamondová anémia a aplastická anémia. Aj MajkaLucka boli liečené pupočníkovou krvou od svojich súrodencov.

Spracovanie krvotvorných buniek z kostnej drene a periférnej krvi na transplantácie pre detských pacientov z Kliniky detskej hematológie a onkológie v Národnom ústave detských chorôb.

Údaje o prijímateľovi

Identifikačné číslo prijímateľa: 31771165
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IBAN: SK18 1100 0000 0026 6153 0024

Postup krokov, časové lehoty ako aj jednotlivé tlačivá nájdete na stránke rozhodni.sk.

Stiahnuť Vyhlásenie