Podpora

Všetky náklady spojené s budovaním registra darcov pupočníkovej krvi a inými verejnoprospešnými projektami hradí Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek bez finančnej spoluúčasti štátu či zdravotných poisťovní. Využíva na to zdroje získané z vlastnej činnosti, z grantov, 2 % dane obyvateľov a súkromných spoločnosti a zo sponzorských príspevkov.

Využitie prostriedkov z 2 % prijatých v roku 2011
Využitie prostriedkov z 2 % prijatých v roku 2010
Využitie prostriedkov z 2 % prijatých v roku 2009
Využitie prostriedkov z 2 % prijatých v roku 2008
Využitie prostriedkov z 2 % prijatých v roku 2007