2% na pomoc pacientom s ťažkým ochorením

Čítajte viac

Indikované odbery

Od roku 2001 vedieme program indikovaných súrodeneckých odberov pupočníkovej krvi.

Čítajte viac

Pupočníková krv obsahuje vzácne krvotvorné bunky. Od prvej úspešnej liečby v roku 1988 sa použila už pre 60 000 pacientov vo svete.

Pupočníková krv rozširuje možnosti modernej medicíny. Môže sa použiť na liečbu samotného dieťaťa, ktorému bola odobratá, jeho súrodencov, ale aj cudzích nepríbuzných pacientov.

Poslaním registra darcov pupočníkovej krvi je získať pupočníkovú krv od dobrovoľných darkýň a umožniť, aby každý pacient na svete, ktorý potrebuje transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek, našiel vhodného darcu.