Register darcov na Slovensku

Pupočníkovú krv od dobrovoľných darkýň získavajú, spracovávajú a uskladňujú registre darcov pupočníkovej krvi. Registre z celého sveta sú prepojené cez  medzinárodnú databázu a výmennú sieť BMDW, prostredníctvom ktorej transplantačné centrá z celého sveta hľadajú vhodných darcov pre svojich pacientov.

Napriek tomu, že dnes je možné nájsť darcu z celého sveta, pre každý štát je nesmierne dôležité mať aj vlastný register darcov pupočníkovej krvi. Genetická príbuznosť ľudí je oveľa vyššia v rámci jedného územia, a preto je väčšia pravdepodobnosť, že vhodný darca sa nájde práve v takomto národnom registri ako v medzinárodnom.

Register darcov pupočníkovej krvi na Slovensku

Eurocord-Slovakia je register darcov pupočníkovej krvi na Slovensku. Je členom medzinárodnej databázy a výmennej siete BMDW a je napojený na medzinárodnú sieť darcov EMDIS. Je tiež členom ďalších organizácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi - WMDA, NetCord. K júnu 2014 má v databáze BMDW 1 735 HLA otypizovaných jednotiek pupočníkovej krvi, ktoré sú k dispozícii pre pacientov z celého sveta.

Cieľom registra darcov pupočníkovej krvi je umožniť čo najširšie využitie pupočníkovej krvi na liečbu a výskum.

Ak transplantačné centrum nájde pre svojho pacienta vhodnú pupočníkovú krv v našom registri, oslovia nás s požiadavkou o poskytnutie podrobných informácií a zabezpečenie potrebných vyšetrení. Na základe výsledkov sa transplantačné centrum rozhodne, či má záujem o danú pupočníkovú krv, požiada o rezerváciu a následne o jej vydanie. Ročne Eurocord-Slovakia spracuje približne 100 požiadaviek zo zahraničia.

Tak ako naša pupočníková krv môže pomôcť pacientom v zahraničí, rovnako môže krv zo zahraničia zachrániť život slovenským pacientom.

Vydané jednotky darovanej pupočníkovej krvi na liečbu