O nás

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB) bol založený v roku 1997 ako občianske združenie a je neštátnym zdravotníckym zariadením.

Na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR prevádzkuje tkanivové zariadenie oprávnené na odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúciu krvotvorných a mezenchymálnych kmeňových buniek, pupočníkovej a placentárnej krvi, tkaniva pupočnej šnúry a placenty, krvotvorných kmeňových buniek z periférnej krvi a kostnej drene v súlade s aktuálnymi požiadavkami a platnou legislatívou SR.

SRPKB je držiteľom nasledujúcich povolení:

  • Povolenie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 9. 9. 2022, číslo S22200-2022-OP-3 na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade so zákonom NR SR č. č.578/2004.
  • Povolenie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 4. 1. 2006, číslo 103440/2006-ZDR/2 na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade so zákonom NR SR č. 416/2001.

Členstvá

SRPKB je členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi World Marrow Donor Association (WMDA) a k januáru 2023 má v medzinárodnej databáze zaradených viac ako 1 500 jednotiek pupočníkovej krvi, ktoré sú k dispozícii pre pacientov z celého sveta.

SRPKB je tiež napojený na medzinárodnú výmennú sieť EMDIS a je členom svetovej organizácie, ktorá stanovuje štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi – NetCord.

Laboratóriá

Laboratóriá SRPKB pracujú s najmodernejšími technológiami na spracovanie, zamrazovanie a uskladnenie buniek v súlade so štandardami, definovanými európskymi direktívami pre tkanivá a bunky. Laboratóriá podliehajú prísnym bezpečnostným a hygienickým pravidlám.

V laboratóriách sa spracováva:

  • pupočníková krv, tkanivo pupočníka a placenta do registra darcov,
  • pupočníková krv, tkanivo pupočníka a placenta pre banku pupočníkovej krvi Cord Blood Center,
  • krvotvorné bunky z kostnej drene a periférnej krvi pre detských pacientov z NÚDCH v Bratislave.

Krvotvorné kmeňové bunky, spracované v laboratóriách SRPKB, sú akceptované na liečbu v transplantačných centrách a klinikách doma a v zahraničí. Na liečbu detských i dospelých pacientov vydal takmer 300 jednotiek pupočníkovej krvi.

Verejnoprospešné aktivity

SRPKB realizuje viaceré verejnoprospešné aktivity:

  • prevádzkuje register darcov pupočníkovej krvi,
  • prevádzkuje Program indikovaných súrodeneckých odberov pupočníkovej krvi, ktorý je pre rodičov bezplatný,
  • spracováva krvotvorné bunky z kostnej drene a periférnej krvi na transplantácie pre detských pacientov NUDCH v Bratislave.

SRPKB je členom skupiny Cord Blood Center Group a je odborným garantom pre banku pupočníkovej krvi na Slovensku Cord Blood Center.