O nás

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Bol založený v roku 1997 ako  občianske združenie. Na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR prevádzkuje laboratóriá, oprávnené spracovať a uskladňovať kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a kostnej drene. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek je odborným garantom pre rodinnú banku pupočníkovej krvi Cord Blood Center.

Register je členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi BMDW a je tiež napojený na medzinárodnú výmennu sieť EMDIS. Je členom ďalších prestížnych svetových organizácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi (WMDANetCord).

Kmeňové bunky, spracované v laboratóriách Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, sú akceptované na liečbu v transplantačných centrách doma a v zahraničí .

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek realizuje viaceré verejno-prospešné aktivity: