Rozdiel medzi registrom darcov a rodinnou bankou

Register darcov a rodinná banka pupočníkovej krvi sú dva rôzne modely s podobnou realizáciou, ale odlišným cieľom a medicínskym významom.
Pupočníková krv sa skladuje v rodinných bankách alebo registroch darcov pupočníkovej krvi. Často však dochádza k nepochopeniu ich činnosti a ich poslania.

Register darcov zhromažďuje pupočníkovú krv od darkýň, ktorú vyšetrí, otypizuje a dá ju k dispozícii do medzinárodnej siete darcov. Táto pupočníková krv je určená pre neznámych pacientov, odkázaných na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek na celom svete. Naopak, pupočníková krv uložená v rodinnej banke je k dispozícii len pre dieťa, ktorému bola odobraná, alebo pre jeho súrodencov.

1. rozdiel: cieľová skupina a dostupnosť

Prvé odlíšenie je cieľová skupina, kto by mal byť potenciálne liečený. Do registra darcov sa uskladňuje pupočníková krv od darcov a následne je určená pre pacienta kdekoľvek na svete. Do rodinnej banky si krv uskladňuje rodina narodeného dieťaťa – s cieľom zabezpečiť prístup k vlastným kmeňovým bunkám samotnému dieťaťu alebo jeho súrodencom.

2. rozdiel: typ liečby a ochorenia

Druhé odlíšenie sa týka medicínskeho významu. Typické diagnózy pre register darcov sú leukémie u starších pacientov, genetické poruchy krvotvorby či metabolizmu u mladších pacientov. Pri rodinnej banke sú to najmä nádorové ochorenia, získané poruchy krvotvorby alebo poškodenia centrálneho nervového systému ak ide o autológnu liečbu. Celkovo sa dnes pupočníková krv používa pri viac ako 80-tich ochoreniach.

3. rozdiel: výber pupočníkovej krvi do banky

Register darcov nemôže prijať darovanú pupočníkovú krv od hocikoho. Darkyňa musí splniť prísne medzinárodné medicínske kritériá tak, aby krv mohla byť zaradená do registra darcov pupočníkovej krvi. Keďže ide o krv, ktorá bude použitá pre neznámeho pacienta, darkyňa (mamička) musí byť absolútne zdravá, v jej rodine sa nemôže vyskytovať žiadna vrodená choroba a pod. Zoznam kritérií je dlhý. V prípade registra darcov nie je ukazovateľom jej úspechu počet odberov, ale to, či odobratá pupočníková krv má také parametre, že by si ju lekári vybrali na liečbu svojich pacientov - nepríbuzných, neznámych ľudí.

Jedným z kritérií je aj veľkosť odberu a počet buniek v odobratej krvi. Naopak, pupočníková krv dieťaťa je jeho vlastný biologický materiál. S nikým iným ako s ním nenájde lepšiu zhodu.