Indikované odbery

Od roku 2001 vedieme program indikovaných súrodeneckých odberov pupočníkovej krvi. V prípadoch, keď starší súrodenec trpí chorobou, liečiteľnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek a matka je opäť tehotná, poskytujeme odber pupočníkovej krvi rodičom zadarmo. Pupočníková krv mladšieho súrodenca sa môže hneď použiť na liečbu chorého dieťaťa.

Do dnešného dňa sa na Slovensku uskutočnilo vyše 140 indikovaných súrodeneckých odberov, pričom pupočníkovú krv od svojho mladšieho brata či sestry dostalo 5 malých pacientov.

Pre koho sú určené indikované odbery?

Program indikovaných odberov pupočníkovej krvi je určený práve Vám, ak pre Vás platí aspoň jedna z nasledujúcich okolností:

  • staršie dieťa vo Vašej rodine trpí ochorením liečiteľným kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi
  • pôrod dieťaťa, ktoré očakávate, prebehne pred začiatkom 28. týždňa tehotenstva
  • novorodenec bude mať Apgar skóre v piatej minúte po narodení nižšie ako 5 bodov

Rozšírenie programu indikovaných odberov o detskú mozgovú obrnu

Vzhľadom k najnovším poznatkom na poli regeneratívnej medicíny sa od roku 2014 rozširujú indikácie, pri ktorých by odber a uskladnenie pupočníkovej krvi mohli mať liečebný potenciál. Deti narodené predčasne, konkrétne pred 28. týždňom tehotenstva, majú zvýšené riziko detskej mozgovej obrny (DMO).

Zatiaľ čo DMO postihuje 2 až 3 deti z 1000, v prípade takto nezrelých detí je pravdepodobnosť až 10x vyššia. To isté platí pre novorodencov, ktorí po 5 minútach od narodenia, nedosiahnu Apgar skóre vyššie ako 5.

Ako sa zaradiť do programu indikovaných odberov?

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie alebo sa chcete do Programu zapojiť: