Darovanie

Darovaním pupočníkovej krvi vášho dieťaťa môžete pomôcť pacientom, ktorí potrebujú transplantáciu krvotvorných buniek. Je to humánny čin, pre ktorý sa môžete rozhodnúť počas tehotenstva. Darcovstvo je dobrovoľné a bezplatné. Pupočníková krv darovaná do registra darcov pupočníkovej krvi, je k dispozícii transplantačným centrám na celom svete, nie je rezervovaná pre vaše dieťa. Pupočníková krv sa dá darovať v niektorých pôrodniciach na Slovensku.

Pupočníková krv, ktorú matky darujú do registra darcov pupočníkovej krvi, je určená pre cudzieho človeka. Bunky jedného človeka vnášame do tela iného človeka. Ide o veľmi závažný zásah do organizmu pacienta. Preto sú na výber darkyne stanovené legislatívne aj medicínske kritériá. Cieľom takéhoto prísneho výberu je ochrana pacienta – budúceho potenciálneho príjemcu. Výber je zameraný na vylúčenie všetkých možných rizík prenosu ochorení do organizmu pacienta.