Postup na darovanie

Podobne ako pri darcovstve krvi, aj pri darovaní pupočníkovej krvi musí prejsť darkyňa výberom na základe istých kritérií. Tieto kritériá sú dané legislatívou, medzinárodnými dohodami a medicínskymi požiadavkami transplantačných centier. Proces výberu sa skladá z viacerých krokov. V prvom rade ide o výber vhodnej darkyne, následne sa počas spracovania pupočníková krv testuje a zisťuje sa jej kvalita. Štatistiky darcovských bánk/registrov ukazujú, že približne 20 % darovaných odberov je vhodných na zaradenie do medzinárodnej výmeny. Cieľom takéhoto prísneho výberu je ochrana pacienta - budúceho príjemcu darovanej pupočníkovej krvi.

Ak sa rozhodnete pre darovanie pupočníkovej krvi:

  • Nemocnice, kde sa realizujú odbery pupočníkovej krvi do registra darcov.
  • Na pôrodnej sále s vami personál nemocnice spíše potrebnú povinnú dokumentáciu k darovaniu pupočníkovej krvi - Informovaný súhlas pre darkyňu a medicínsky Dotazník.
  • Samotný odber pupočníkovej krvi je bezpečný a bezbolestný pre vás aj pre dieťa. Keďže počas pôrodu je prvoradou povinnosťou lekárov postarať sa o dieťa a mamičku, v niektorých prípadoch sa môže stať, že lekár pupočníkovú krv neodoberie.
  • Po odbere lekár odoberie aj vzorku krvi matky a vzorku na povinné vyšetrenie niektorých infekčných ochorení a vzorku z tkaniva pupočníka dieťaťa.
  • Odobratá pupočníková krv sa zasiela do laboratória, kde je následne spracovaná, vyšetrená a zamrazená.
  • Ak je krv vhodná do medzinárodnej výmeny, do roka vám zašleme Návratku o zdravotnom stave dieťaťa, spolu so žiadosťou pre pediatra o jej vyplnenie. K vyplneniu návratky o zdravotnom stave dieťaťa nie sú potrebné žiadne vyšetrenia. Návratka je súčasťou povinnej dokumentácie k darovanej pupočníkovej krvi, bez nej nie je možné zaradiť pupočníkovú krv do registra darcov pupočníkovej krvi.
  • Pokiaľ zistíme, že pupočníková krv nevyhovuje požiadavkám na zaradenie do medzinárodnej výmeny, musíme ju vyradiť. Avšak, ani takáto krv nevyjde nazmar. Môže sa použiť na skúšanie nových spôsobov spracovania, alebo na vedecký výskum k lepšiemu poznaniu kmeňových buniek.
  • Darovanie je hummánny akt s cieľom pomôcť neznámemu pacientovi z celého sveta, preto je darovanie bezplatné a bez nároku na odmenu