Kritériá na darovanie

Pred pôrodom je potrebné:

 • Riadna lekárska starostlivosť počas tehotenstva.
 • Absolvovať všetky povinné vyšetrenia predpísané počas tehotenstva.
 • Podpísať Informovaný súhlas s darovaním pupočníkovej krvi – bez podpísaného Informovaného súhlasu nie je možné odber uskutočniť.
 • Vyplniť Dotazník pre darkyňu pupočníkovej krvi - darkyňa sa posudzuje aj podľa rodinnej a zdravotnej anamnézy, na základe vyplneného Dotazníka.
 • Bezproblémový priebeh tehotenstva.

Pupočníková krv do registra darcov pupočníkovej krvi sa neodoberie, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

 • Viacpočetné tehotenstvo.
 • Genetické ochorenie alebo vývojová porucha plodu zistená pred narodením.
 • Tehotenstvo kratšie ako 37 týždňov.
 • Teplota nad 38,8 °C počas pôrodu.
 • Podávanie antibiotík a antimykotík 7 a menej dní pred pôrodom, systémová infekcia nezvládnutá v čase pôrodu.
 • Predčasný odtok plodovej vody, zákal plodovej vody.
 • Nadmerné krvácanie matky počas pôrodu.
 • Transfúzia krvi matky počas pôrodu.
 • Aktívna infekcia HIV, HBV, HCV, Syfilis, toxoplazmóza, rubeola.
 • Alternatívny pôrod (napr. do vody).
 • Pôrodná hmotnosť dieťaťa je nižšia ako 4 000 g.

Po pôrode je potrebné:

 • Bežné vyšetrenie dieťaťa pediatrom do jedného roka počas povinných prehliadok a zaslanie Návratky o jeho zdravotnom stave.
 • Poskytnutie informácií pediatrom registru darcov pupočníkovej krvi v prípade, ak dieťa vážne ochorie.