Kritériá na darovanie

Kto môže darovať

Podobne ako pri darcovstve krvi, aj pri darovaní perinatálnych tkanív (pupočníková krv, tkanivo pupočníka a placenta) musí prejsť darkyňa výberom na základe kritérií, ktoré sú dané legislatívou, medzinárodnými dohodami a medicínskymi požiadavkami. Perinatálne tkanivá vhodné do registra darcov sú určené pre nepríbuzného príjemcu a ich použitie môže predstavovať závažný zásah do jeho organizmu. Cieľom prísneho výberu darkyne je ochrana pacienta so zámerom vylúčiť možné riziká, ako napríklad prenos nebezpečných ochorení.

Pred pôrodom je potrebné:

 • absolvovať predpísané preventívne prehliadky a vyšetrenia počas tehotenstva
 • mať bezproblémový priebeh tehotenstva
 • vyplniť Dotazník pre darkyňu
 • podpísať Informovaný súhlas s darovaním
 • absolvovať test na SARS-CoV-2

Odber sa do registra darcov neuskutoční v situáciách:

 • viacpočetné tehotenstvo
 • genetické ochorenie alebo vývojová porucha plodu zistená pred narodením
 • tehotenstvo kratšie ako 37 týždňov
 • teplota nad 38,8 °C počas pôrodu
 • podávanie antibiotík alebo antimykotík 7 a menej dní pred pôrodom
 • systémová infekcia nezvládnutá v čase pôrodu
 • predčasný odtok plodovej vody
 • zákal plodovej vody
 • nadmerné krvácanie rodičky počas pôrodu
 • podanie transfúzie krvi rodičke počas pôrodu
 • infekcia HIV, HCV, syfilis počas života rodičky
 • aktívna infekcia HBV, toxoplazmóza, rubeola
 • infekcia SARS-CoV-2 – do 14 dní od prepuknutia alebo od kontaktu s pozitívnym
 • alternatívny pôrod (napr. do vody)
 • predpokladaná pôrodná hmotnosť dieťaťa nižšia ako 3 700 g

Po pôrode je potrebné:

 • Bežné vyšetrenie dieťaťa pediatrom do jedného roka počas povinných prehliadok a zaslanie Návratky o jeho zdravotnom stave.
 • Poskytnutie informácií pediatrom registru darcov pupočníkovej krvi v prípade, ak dieťa vážne ochorie.