Ako nás môžete podporiť

mama-a-dieta

2% Z DANE Z PRÍJMU

V tomto čase sa ľudia a firmy rozhodujú, komu poukážu 2% zo svojej dane z príjmov. Nejde o daň naviac, ide o časť už zaplatenej dane, ktorá môže byť využitá na podporu zmysluplných aktivít, o čom skutočne môžete sama rozhodnúť a prostriedky sa naozaj k Vami zvolenej aktivite dostanú.

Stiahnuť Vyhlásenie

Obraciame sa preto na Vás s prosbou o podporu registra darcov pupočníkovej krvi - Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek.

Poskytnutím 2% z dane pomôžete registru darcov ďalej rozvíjať programy, prostredníctvom ktorých pomáhame pacientom s ťažkými ochoreniami. Všetky náklady spojené s činnosťou registra financujeme bez spoluúčasti štátu, či zdravotných poisťovní. Darí sa nám to vďaka pomoci rodinnej banky pupočníkovej krvi Cord Blood Center, sponzorov a práve príspevkov      2% z daní.

Pomoc pacientom z celého sveta

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek už viac ako 20 rokov pomáha ťažko chorým deťom a dospelým. V medzinárodnej databáze registrov sveta World Marrow Donor Association (WMDA) poskytujeme 1 674 darovaných jednotiek pupočníkovej krvi (transplantátov). Tieto jednotky slúžia pre potreby tranplantácie pacientom z celého sveta, a teda aj pacientom zo Slovenska.

Do dnešného dňa sme z nášho registra vydali na účely liečby už 42 jednotiek pre pacientov z celého sveta, pričom všetky naše transplantáty dosahujú špičkovú kvalitatívnu úroveň.

Poskytujeme pomoc aj rodinám na Slovensku

Pre rodiny novorodencov, ktorí sa narodia predčasne, majú po pôrode nízke Apgar skóre či keď jeho starší súrodenec trpí chorobou liečiteľnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek poskytujeme Program bezplatných indikovaných odberov. Vďaka uchovanej pupočníkovej krvi tak budú mať v prípade výskytu komplikácií v budúcnosti možnosť ju využiť pri liečbe.

Údaje o prijímateľovi

Identifikačné číslo prijímateľa: 31771165
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IBAN: SK18 1100 0000 0026 6153 0024

Postup krokov, časové lehoty ako aj jednotlivé tlačivá nájdete na stránke rozhodni.sk.

Stiahnuť Vyhlásenie