GDPR – Informácie o spracúvaní osobných údajov

Na týchto stránkach nájdete informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosti Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek.

Kontaktné údaje: Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite, prosím, e-mail na: dataprotection@eurocord.sk.