Povolenia

Eurocord-Slovakia je neštátnym zdravotníckym zariadením spracovávajúcim krvotvorné bunky z pupočníkovej krvi, kostnej drene a periférnej krvi v súlade s aktuálnymi požiadavkami a platnou legislatívou SR. Je držiteľom nasledujúcich povolení a certifikácií:

  • Povolenie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 25.6.2004, číslo SZS/OLP-45830/2004 na prípravu transfúznych liekov v súlade so zákonom NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
  • Povolenie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 2.8.2017, číslo S03488-OP-2017 na prevádzkovanie tkanivového zariadenia v súlade so zákonom 578/2004.
  • Povolenie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 4.12.2006 č. 103440/2006-ZDR/2 na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade so zákonom NR SR č.578/2004.