Povolenia

Eurocord-Slovakia je neštátnym zdravotníckym zariadením spracovávajúcim krvotvorné bunky z pupočníkovej krvi, kostnej drene a periférnej krvi v súlade s aktuálnymi požiadavkami a platnou legislatívou SR. Je držiteľom nasledujúcich povolení a certifikácií:

  • Povolenie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 18.6.2018, číslo S07919-2018-ONAPP na prevádzkovanie tkanivového zariadenia v súlade so zákonom 578/2004.
  • Povolenie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 4.12.2006 č. 103440/2006-ZDR/2 na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade so zákonom NR SR č.578/2004.