Naše projekty

Naše projekty

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek od svojho vzniku realizuje alebo participuje na viacerých typoch projektov.

Na tieto projekty získal niekoľko grantov.

Realizované projekty

Nórsky grant
Vedieť viac

Vedecké projekty

Eurocord-Slovakia od svojho vzniku realizoval alebo sa podieľal na výskumných projektoch zameraných na sledovanie vlastností kmeňových buniek, možností ich klinickej aplikácie, či na rozvoji metodík na testovanie a spracovanie pupočníkovej krvi alebo tkaniva pupočníka. Ide o nasledovné projekty v oblasti vedy a výskumu:

  • Expanzia mezenchymálnych kmeňových buniek z kostnej drene a tkaniva pupočníka
  • Liečba diabetes mellitus typ I rôznymi typmi kmeňových buniek (zvierací model).
  • Charakterizácia a produkcia cytokínov z mezenchymálnych kmeňových buniek v pre-zápalových podmienkach.
  • Monitoring znečisťujúcich látok zo skupiny perzistentných organických polutantov v krvi dospelých a novorodencov v populácii Slovenska.
  • Potenciálny hojaci vplyv extraktu zo slinných žliaz lariev múch Lucilia sericata na ľudské mezenchýmové kmeňové bunky z kostnej drene a tkaniva pupočníka
  • Štúdium preleukemických klonov, apoptózy (riadenej bunkovej smrti) a opravy poškodenia DNA (genetickej informácie) v krvotvorných kmeňových bunkách z pupočníkovej krvi a kostnej drene v slovenskej populácii s cieľom napomôcť pri odhaľovaní predispozície k detskej leukémii.