Členstvá

Eurocord-Slovakia je členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi BMDW - Bone Marrow Donor Worldwide a medzinárodných združení NetCord a WMDA - World Marrow Donor Association, ktoré stanovujú najvyššie štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi. Eurocord–Slovakia nadviazal spoluprácu s Českým registrom darcov krvotvorných buniek, ktorý má jednu z najmodernejších počítačových databáz v Európe a je napojený aj na medzinárodnú vyhľadávaciu sieť European Marrow Donor Information System (EMDIS). Pre Eurocord-Slovakia to znamená, že darovaná pupočníková krv zo Slovenska je dostupná pre pacientov aj prostredníctvom tejto siete.