Na čo sa dá využiť pupočníková krv?

Mnoho rodičov sa počas tehotenstva rozhoduje či uchovať dieťatku pupočníkovú krv. Keďže pôrod je jediným časom, kedy sa môže odobrať, rozhodnutie je potrebné urobiť do konca tehotenstva. Prečo je teda dôležité sa nad touto možnosťou zamyslieť? Kto môže a na čo je možné uchovanú pupočníkovú krv využiť?

Použitie pupočníkovej krvi pri transplantáciách

V súčasnosti sa pupočníková krv využíva pri liečbe desiatok ochorení, najmä pri hematologických, onkologických a metabolických ochoreniach, či pri poruchách imunity. Tu nájdete prehľad ochorení, ktoré je možné liečiť pupočníkovou krvou.

Pri transplantáciách krvotvorných kmeňových buniek sa pupočníková krv využíva už viac ako 30 rokov. Krvotvorné kmeňové bunky sú zodpovedné za vývoj a udržiavanie nášho krvotvorného systému a preto sa využívajú pri ochoreniach, kde je potrebné obnoviť poškodenú krvotvorbu. V priebehu 30 rokov použitie krvotvorných kmeňových buniek pupočníkovej krvi pri tejto liečbe rástlo. Na celom svete sa vykonalo už viac ako 40 000 transplantácií krvotvorných buniek pupočníkovej krvi. 

Ak je transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek potrebné liečiť geneticky podmienené ochorenie, sú nevyhnutné bunky inej osoby. Ako darca prichádza do úvahy zhodný súrodenec, alebo sa hľadá vhodný nepríbuzný darca. Veľkou výhodou je, ak je v rodine uchovaná pupočníková krv od súrodenca. Prax ukazuje, že použitie pupočníkovej krvi od súrodenca ako zdroja krvotvorných buniek je úspešnejšie ako použitie pupočníkovej krvi od nepríbuzného darcu. Aj na Slovensku už lekári viackrát úspešne použili pupočníkovú krv od súrodenca pacienta.

Vlastnú pupočníkovú krv je možné použiť tiež pri liečbe niektorých typov nádorov, ako sú napríklad neuroblastóm a meduloblastóm. Na Slovensku už bola takáto liečba detí uskutočnená. Viac o využití pupočníkovej krvi na Slovensku nájdete v tomto článku.

Využitie pre seba či súrodenca?

Často dochádza k nejasnostiam v tom, kto môže uchovanú pupočníkovú krv využiť – iba dieťa, ktorému bola krv odobraná alebo aj jeho súrodenec? Krátka odpoveď je – obaja (keď sú súrodenci zhodní – tu je 25 % pravdepodobnosť, že tomu tak bude), ale vo veľkej miere to závisí od ochorenia, ktoré je potrebné liečiť. A nakoniec je to vždy na rozhodnutí ošetrujúceho lekára. Viac o možnosti využiť pupočníkovú krv pri liečbe súrodenca nájdete tu.

Keďže jedinečné vlastnosti pupočníkovej krvi sa zachovávajú aj pri dlhodobom uskladnení, využiť sa dá v detskom aj dospelom veku.

Pupočníková krv v regeneratívnej medicíne

Regeneratívna medicína je oblasťou medicíny, ktorá sa zaoberá obnovou poškodených tkanív a orgánov. Práve tu úspešne napreduje výskum klinickej aplikácie pupočníkovej krvi pri liečbe mnohých ochorení, akými sú napríklad detská mozgová obrna, autizmus, traumatické poškodenie mozgu a chrbtice a iných.

Širšie možnosti

Možnosť odberu a uchovania pupočníkovej krvi je už pre mnohých rodičov známa. Menej z nich však vie, že odobrať pri pôrode a následne uchovať je dnes možné aj tkanivo pupočníka a placenty. Spolu s pupočníkovou krvou sa označujú ako perinatálne tkanivá (perinatálny – získaný v čase alebo krátko po pôrode). Najnovšie vedecké poznatky potvrdzujú, že môžu mať veľký prínos pri liečbe. Uchovaním týchto tkanív dieťa získa prístup k najširšej škále buniek, ktoré je možné získať pri pôrode, čo mu rozširuje potenciálne možnosti liečby. Potenciál buniek perinatálnych tkanív sa v súčasnosti skúma v cca 1000 klinických štúdiách.

Navyše, uchované perinatálne tkanivá môžu využiť aj súrodenci či rodičia dieťaťa. 

Výhody odberu pri pôrode

K výhodám buniek perinatálnych tkanív oproti bunkám získaných neskôr počas života patrí napr. neinvazívny odber a okamžitá dostupnosť v prípade potreby. Keďže sa odoberajú hneď po narodení, bunky sú mladé, nie sú zaťažené ochoreniami získanými počas života, liečbou či procesom starnutia. Majú tiež lepšiu schopnosť rozmnožovať sa.

Uskladnenie  týchto buniek môže byť v budúcnosti obrovským prínosom nielen pre dieťa, ale pre celú Vašu rodinu!