1000-ci pacient v detskom transplantačnom programe v Austrálii

Tisícu transplantáciu, v Sydney Children’s Hospital Randwick v rámci nemocničného transplantačného programu pupočníkovou krvou a kostnou dreňou, podstúpil v marci minulého roku trojročný Molor, ktorý trpel na leukémiu.

Riaditeľka programu a ošetrujúca lekárka profesorka O’Brien povedala, že pred 10. rokmi by Molor pravdpodobne transplantáciu neprežil, ale zvyšujúci sa počet darcov so zodpovedajúcou rasou, lepšia kontrola infekcií a lepšie školenia pre zamestnancov znamenajú, že má Molor lepšiu šancu na život. "Pravdepodobnosť, že podané bunky od darcu budú odmietnuté je 1:10, takže personál, pacient aj rodina sú vždy v napätom očakávaní,“ vyjadrila sa profesorka.
Od roku 1975 sa prežívanie zvýšilo z pôvodných 70 % pacientov na viac ako 90% v poslednej dekáde. Tento program je najstarší a najväčší detský transplantačný program v Austrálii.
"Transplantácia je pre Molora jedinou potenciálnou liečbou," povedala profesorka O'Brien. "Molor je však mongolského pôvodu a nemal zhodného darcu kostnej drene. Pre pacientov z etnických menšín je oveľa ťažšie nájsť zhodu v tkanivových znakoch. Dostatočne zhodná pupočníková krv sa našla v zámorskej banke pupočníkovej krvi a bola urgentne dodaná do nemocnice, kým sme pripravovali Molora na transplantáciu."
Molorovi bola diagnostikovaná leukémia v máji 2014, po dobu 15. mesiacov zotrvával v remisii, až sa rakovina v decembri vrátila. Do 24 hodín od vypočutia správy, Molorova matka Odontungalag Sukhbat (34 rokov), porodila Molorovho brata Mogula. Povedala, že napriek tomu, že si Molor prešiel viac ako 20. operáciami a 15. dávkami chemoterapie, sa stále usmieva. "Vždy sa chce smiať a hrať sa s ľuďmi, stále je to šťastný chlapec," povedala.

Spracované podľa:dailytelegraph.com.au

No Comments Yet.

Leave a comment