Register darcov pupočníkovej krvi na Slovensku

Eurocord-Slovakia je register darcov pupočníkovej krvi na Slovensku. Je členom medzinárodnej databázy a výmennej siete BMDW a je napojená na medzinárodnú sieť darcov EMDIS. Je tiež členom ďalších organizácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi - WMDA, NetCord. K októbru 2013 má v databáze BMDW 1 734 plne HLA otypizovaných jednotiek pupočníkovej krvi, ktoré sú k dispozícii pre pacientov z celého sveta.

Cieľom registera darcov pupočníkovej krvi je umožniť čo najširšie využitie pupočníkovej krvi na liečbu a výskum a poskytnúť rodinám možnosť uskladniť pupočníkovú krv ich dieťaťa pre budúce použitie.

Ak transplantačné centrum nájde pre svojho pacienta vhodnú pupočníkovú krv v našom registri, oslovia nás s požiadavkou o poskytnutie podrobných informácií a zabezpečenie potrebných vyšetrení. Na základe výsledkov sa transplantačné centrum rozhodne, či má záujem o danú pupočníkovú krv, požiada o rezerváciu a následne o jej vydanie. Ročne Eurocord-Slovakia spracuje asi 25 požiadaviek zo zahraničia.

Tak ako naša pupočníková krv môže pomôcť pacientom v zahraničí, rovnako môže krv zo zahraničia zachrániť život slovenským pacientom.

Vydané jednotky darovanej pupočníkovej krvi na liečbu